OBAVIJEST

Obavještavaju se sve udruge zainteresirane za prijavu programa/projekata udruga na Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga iz sredstava Općine Velika Trnovitica za 2020. godinu (Klasa:402-04/20-01/01, Urbroj:2123/06-02-20-3, od 27.veljače 2020. godine)

o produljenju roka za predaju programa/projekata

do 10. travnja 2020. godine

Rok za predaju programa/projekata udruga je produljen kako bi svi zainteresirani imali mogućnost prikupiti svu potrebnu dokumentaciju za prijavu na natječaj, a što je u posljednjih nekoliko tjedana, zbog epidemije koronavirusa, bilo djelomično onemogućeno.

OPĆINSKI NAČELNIK

   Ivan Marković /v.r./