REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

     OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

       STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

U Velikoj Trnovitici, 23. ožujka 2020. godine

OBAVIJEST

Poštovani mještani općine Velika Trnovitica,

Dana 23. ožujka 2020. godine Stožer civilne zaštite RH donio je Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj.

Molimo sve mještane da se pridržavaju odredbi ove Odluke, jer će nadležne službe započeti s provedbom kontrole provođenja iste u ponoć, 24. ožujka 2020. godine.

Osobe koje moraju napustiti područje općine Velika Trnovitica iz razloga navedenih u točkama a., b., c., f. i g. članka II. navedene Odluke, PROPUSNICU kojom se dozvoljava napuštanje područja Općine Velika Trnovitica trebaju ishoditi od svog poslodavca.

Osobe koje moraju napustiti područje općine Velika Trnovitica iz razloga pružanja hitne medicinske skrbi (točka d. članka II. Odluke) PROPUSNICU trebaju ishoditi od izabranog liječnika obiteljske medicine.

Osobe koje moraju napustiti područje općine Velika Trnovitica iz vitalnih obiteljskih razloga poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupovine hrane i osnovnih potrepština, PROPUSNICU trebaju ishoditi od Stožera civilne zaštite Općine Velika Trnovitica.

Svi koji trebaju ishoditi propusnicu od Stožera CZ Općine Velika Trnovitica, trebaju poslati pisani zahtjev, koji će sadržavati: ime i prezime, adresu i broj telefona podnositelja zahtjeva, razlog napuštanja područja općine Velika Trnovitica te datum kada namjeravaju napustiti područje općine i datum povratka. Zahtjev se upućuje Stožeru CZ Općine Velika Trnovitica e-mailom na adresu: propusnice.velikatrnovitica@gmail.com. Podnositelji zahtjeva će, po zaprimljenom zahtjevu, e-mailom i telefonski biti obaviješteni o vremenu preuzimanja propusnice.

Ukoliko podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti poslati zahtjev za izdavanje propusnice e-mailom, može se obratiti Općini Velika Trnovitica telefonom na broj: 043/541-038 i pritom će dobiti obavijest kada može podići svoju propusnicu, a zahtjev za izdavanje će, u tom slučaju, ispuniti neposredno prije izdavanja propusnice u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Trnovitica.

Propusnice se preuzimaju u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Trnovitica uz obavezno pridržavanje propisanih mjera zaštite, a koje podrazumijevaju korištenje zaštitne maske uz držanje propisanog razmaka od 2 metra prilikom preuzimanja propusnice.

Napominjemo da će se propusnice izdavati isključivo osobama koje na propisani način dostave svoj zahtjev te koje će se pridržavati propisanih zdravstvenih mjera prilikom preuzimanja propusnica.

NAČELNICA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

          OPĆINE VELIKA TRNOVITICA

        Ivana Kliska, dipl.iur.