Sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica, Klasa: 406-01/19-01/01, Urbroj: 2123/06-01-19-01, od 20 prosinca 2019. godine, načelnik Općine Velika Trnovitica raspisuje Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Velika Trnovitica

Svi zainteresirani mogu svoje prijave dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Trnovitica do 16. siječnja 2020. godine u 12:00 sati, prema uvjetima navedenim u javnom natječaju te uz ispunjeni obrazac ponude za prodaju nekretnine