Načelnik Općine Velika Trnovitica donio je 23. listopada 2019. godine

Svi zainteresirani roditelji/skrbnici srednjoškolaca koji su smješteni u učeničkim domovima trebaju podnijeti

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Trnovitica najkasnije do 29. studenog 2019. godine.

Uz Zahtjev je potrebno priložiti:

1. potvrdu o smještaju učenika u učeničkom domu,

2. kopiju osobne iskaznice podnositelja Zahtjeva,

3. Kopiju kartice tekućeg ili žiro-računa podnositelja Zahtjeva.