Načelnik Općine Velika Trnovitica donio je 23. listopada 2019. godine

Svi zainteresirani roditelji/skrbnici srednjoškolaca trebaju podnijeti

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Trnovitica najkasnije do 29. studenog 2019. godine.

Uz Zahtjev je potrebno priložiti: 

1. potvrdu o učeničkom statusu za 2019./2020. godinu,

2. kopiju osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,

3. kopiju kartice tekućeg ili žiro-računa podnositelja zahtjeva.