Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj sjednici održanoj 30. rujna 2019. godine donijelo je


Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Trnovitica najkasnije do 08. studenog 2019. godine.

Uz 

podnositelj mora priložiti sljedeće:– kopiju osobne iskaznice– presliku indeksa– potvrdu visokog učilišta o statusu redovnog studenta u akademskoj godini 2019./2020.– žiro/tekući račun (IBAN) primatelja potpore/ jednog od roditelja u slučaju da student nema otvoren račun u banci.