Na osnovi članaka 21. i 41. točke 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine”, broj 25/19, dalje: Zakon) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Velika Trnovitica na sjednici održanoj 16.04 2019. donijelo je :