U skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ( NN br.24/11,61/11,27/13,48/13 – pročišćeni tekst, 2/14. Odluka USRH, broj U-I2986/213, 96/16 i 70/17., dalje Zakon o financiranju), a prema odredbama istog Zakona, članovi predstavničkih tijela izabrani sa liste grupe birača, dužni su sastavljati i podnositi financijske izvještaje na način koji je utvrđen propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija neovisno o vrijednosti imovine i visini ostvarenih prihoda.

Branko Nakladal – 2018.god

Vjekoslav Nemčić – 2018.god

Vlatko Krajačić – 2018. god