Prodaju se nekretnine u vlasništvu Općine Velika Trnovitica:

  1. k.č.br. 2619, 2763, 3162, zk. ul. br. 2, k.o. Trnovitica, Velika Trnovitica, ukupne površine 1.081 čhv (3.887,28 m2).  

Pisana ponuda, pored dokumentacije iz Javnog natječaja, mora sadržavati i:

Obrazac ponude za prodaju nekretnine

  

Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili osobno, u zatvorenim omotnicama, s naznakom na omotnici: „NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA- NE OTVARAJ„ , na adresu: Općina Velika Trnovitica, Velika Trnovitica 223a, 43 285 Velika Trnovitica.

 

Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na službenim stranicama Općine Velika Trnovitica (www.velika-trnovitica.hr) i oglasnoj ploči Općine Velika Trnovitica.

TEKST NATJEČAJA

 

Ponude se predaju do 15. siječnja 2018. godine u 12.00 sati.