Na temelju članka 47. Statuta Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica“, broj: 01/18) i članka 15. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Velika Trnovitica koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica broj“ 04/18), Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi

Javni poziv – obavljanje poslova zimske službe 2018-2020.