JAVNI POZIV

za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine V.Trnovitica u 2014.g.

I.  Predmet javnog poziva:

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje   premije   osiguranja   poljoprivrednih   kultura   od   mogućih   šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine V.Trnovitica u 2014.g. Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta odnosi se na slijedeće poljoprivredne kulture:

  1. Pšenica,                                                               7. Uljana repica,
  2. Ječam,                                                                 8. Paprika,
  3. Zob,                                                                     9. Zelje,
  4. Kukuruz,                                                              10. Soja,
  5. Krumpir                                                                11. Višegodišnji nasadi (vinogradi, voćnjaci)
  6. Tritikal

II. Opći uvjeti i kriteriji za zaključenje ugovora sa osiguravajućim društvima:

 Na ovaj Javni poziv svoje ponude mogu podnijeti osiguravajuća društva koja su registrirana na području RH, a osiguravaju poljoprivredne proizvođače koji uzgajaju poljoprivredne kulture navedene u točci 1. Ovog Javnog poziva.

Općina V.Trnovitica će sufinancirati premije osiguranja obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima  upisanim  u  Upisnik  poljoprivrednih  gospodarstava  koji   imaju prebivalište i poljoprivredne površine na području Općine V.Trnovitica. Sufinanciranje premije osiguranja iznosi 25% od uplaćene premije za tekuću godinu, a najviše 500,00 kuna po jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

SUFINANCIRANJE USJEVA-1

SUFINANCIRANJE USJEVA-2