Dana 02. studenoga 2018. godine temeljem Odluke općinskog vijeća Općine Velika Trnovitica, (KLASA:402-01/18-01/01, URROJ:2123/06-01-18-1) od 22. kolovoza 2018. godine, u prostorijama Općine Velika Trnovitica dodijeljena je bespovratna potpora redovnim studentima u akademskoj godini 2018./2019.

Na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava javilo se ukupno 20 redovnih studenata kojima je isplaćena potpora u visini od 1.500,00 kuna za svakog studenta.