Na temelju članka 13. Odluke o dodjeli Javnih priznanja, povelja, nagrada i zahvalnica na području Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik“, broj 7/15), Povjerenstvo za odlikovanja i priznanja Općine Velika Trnovitica upućuje

JAVNI POZIV
za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu
javnih priznanja Općine Velika Trnovitica u 2018. godini