Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na svojoj sjednici održanoj 22. kolovoza 2018. godine donijelo je Odluku o dodjeli bespovratne potpore za redovite studente za akademsku godinu 2018-2019.
 
 
Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Trnovitica najkasnije do 01. studenoga 2018. godine.
 
 
Uz Zahtjev za isplatu potpore podnositelj mora priložit sljedeće:
– kopiju osobne iskaznice
– presliku indeksa
– potvrdu visokog učilišta o statusu redovnog studenta u akademskoj godini 2018./2019.
– žiro/tekući račun (IBAN) primatelja potpore/ jednog od roditelja u slučaju da student nema otvoren račun u banci.