Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Trnovitica, kao nositelj izrade plana i Zavod za prostorno uređenje Bjelovarsko-bilogorske županije, kao izrađivač plana, na osnovi članka 102. i 103. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) daju izvješće o javnoj raspravi s prilozima koji se nalazi u privitku. „

1.Izvješće o JR s prilozima