I. IZMJENE I DOPUNE – (prijedlog)

Javni uvid u Prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika Trnovitica traje od 06. do 20 srpnja 2018. godine, a elaborat će biti izložen svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati u zgradi Općine Velika Trnovitica.
Za vrijeme javnog uvida održat će se jedno javno izlaganje i to: – u Velikoj Trnovitici, Velika Trnovitica 223a (općinska vijećnica) 11. srpnja 2018. godine u 1100 sati.
Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika Trnovitica mogu se davati na slijedeći način:
– javnopravna tijela dostavom pisanih očitovanja nositelju izrade na adresu: Općina Velika Trnovitica, Jedinstveni upravni odjel, Velika Trnovitica 223a, 43285 Velika Trnovitica do 23. srpnja 2018. godine,
– ostali sudionici: upisivanjem prijedloga i primjedbi u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika Trnovitica, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, dostavom pisanih očitovanja nositelju izrade na adresu: Općina Velika Trnovitica, Jedinstveni upravni odjel, Velika Trnovitica 223a, 43285 Velika Trnovitica do 23. srpnja 2018. godine.
Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, čitljivo napisani i/ili potpisani uz adresu davatelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Knjiga 1

Tekstualni dio

0. Opći dio

1. Tekstualni dio

Grafički dio

1. Karta

2.a Karta

2.b Karta

2.c Karta

3.a Karta

3.b Karta

4.a Gornja Ploščica

4.b Gornja Trnovitica

4.c Mala Mlinska

4.d Mala Trnovitica

4.e Mlinski Vinogradi

4.f Nova Ploščica

4.g Velika Mlinska

4.h Velika Trnovitica

 

Knjiga 2

III. Prilozi