Općina Velika Trnovitica, dana 04. srpnja 2018. godine ponovno objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – I. faza rekonstrukcije nogostupa u Novoj Ploščici, evid.br. 02-J-18
 
Rok za dostavu ponuda je 13. srpnja 2018. godine, do 9:00 sati,  a uvjeti za podnošenje ponude su detaljnije opisani u Pozivu na dostavu ponuda.