Na temelju članka 29. stavak 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18), Općina Velika Trnovitica izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Trnovitica .

1. Zaključak 06.06.

2. Poziv na javni uvid

3. Obrazac_ Program raspolaganja

4. Tablica- Velika Trnovitica

5. Obrazac sudjelovanja