ODLUKA

o početku postupka jednostavne nabave

u opisu:

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članka 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i članka 46. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik broj 01/18), Općinski načelnik donosi

Odluku o početku postupka jednostavne nabave