Općina Velika Trnovitica, na temelju odredbi članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15) te članka 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) daje:

Izvješće o provedenom javnom uvidu za PGO Općine Velika Trnovitica 2017.-2022. god.