Nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Općinski načelnik Općine Velika Trnovitica donosi

Odluka o potrebi OSPUO