Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 153/13, 147/14, 36/15) i članka 14. Odluke o obavljaju komunalnih djelatnosti na području Općine Velika Trnovitica (“Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica”, broj 04/17), općinski načelnik objavljuje

 

POZIV

Za dostavljanje ponuda

 

PREDMET: Prikupljanje ponuda za obavljanje radova obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Velika Trnovitica

Pozivamo Vas da dostavite ponudu za obavljanje radova obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Velika Trnovitica.

POZIV