REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

         OPĆINA VELIKA TRNOVITICA

                OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 402-07/18-01/02

URBROJ:2123/06-02-18-2

Velika Trnovitica, 05. travnja 2018.

     Na temelju članka 1. Odluke o sufinanciranju premija osiguranja usjeva, KLASA: 402-07/18-01/02, URBROJ: 2123/06-02-18-1, Općinski načelnik raspisuje:

J A V N I    P O Z I V

za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije

osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim

 proizvođačima na području Općine Velika Trnovitica u 2018. godini

 

 

 1. Predmet javnog poziva:

 

Predmet ovog javnog poziva je podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika Trnovitica u 2018. godini.

Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta odnosi se na sljedeće poljoprivredne kulture:

Predmet ovog javnog poziva je podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika Trnovitica u 2018. godini.

Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta odnosi se na sljedeće poljoprivredne kulture:

 

 1. pšenica,
 2. ječam,
 3. zob,
 4. kukuruz,
 5. krumpir,
 6. tritikal,
 7. uljana repica,
 8. paprika
 9. krastavci,
 10. soja,
 11. višegodišnji nasadi (vinogradi, voćnjaci).

 

 

 1. Opći uvjeti i kriteriji za zaključenje ugovora sa osiguravajućim društvima:

 

Na ovaj Javni poziv svoje ponude mogu podnijeti osiguravajuća društva koja su registrirana na području Republike Hrvatske, a osiguravaju poljoprivredne proizvođače koji uzgajaju poljoprivredne kulture navedene u točci 1. ovog Javnog poziva.

Općina Velika Trnovitica će sufinancirati premije osiguranja obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju prebivalište i poljoprivredne površine na području Općine Velika Trnovitica.

Sufinanciranje premije osiguranja iznosi 25% od uplaćene premije za tekuću godinu, a najviše 500,00 kuna po jednom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Općina Velika Trnovitica će temeljem dostavljenih ponuda sa svim osiguravajućim društvima koja su se javila na Javni poziv sklopiti ugovor, kojim će se urediti način korištenja sredstava.

 1. Naziv i adresa tijela kojem se ponude podnose:

 

Općina Velika Trnovitica

Općinski načelnik

Velika Trnovitica 223a

43285 Velika Trnovitica

S naznakom „Za sufinanciranje premija osiguranja poljoprivrednih usjeva“

 

 

 • Vrijeme trajanja javnog poziva:

Javni poziv za podnošenje ponuda otvoren je 8 (osam) dana od dana objave.

 1. Informacije:

 

Ponude podnesene izvan roka iz točke 4. neće se razmatrati.

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Trnovitica, na broj telefona 043/541-038.

 

 

 

 

                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                     Ivan Marković