Monthly Archives: svibanj 2018

ODLUKA

ODLUKA o početku postupka jednostavne nabave u opisu: Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članka 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i članka 46. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik broj 01/18), Općinski načelnik donosi Odluku o početku postupka...

spacer

IZVJEŠĆE o provedenom javnom uvidu Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Općina Velika Trnovitica, na temelju odredbi članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15) te članka 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) daje: Izvješće o provedenom javnom uvidu za PGO Općine Velika Trnovitica 2017.-2022....

spacer