Daily Archives: travanj 5, 2018

J A V N I P O Z I V za podnošenje ponuda osiguravajućih društava za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika Trnovitica u 2018. godini

        REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA                 OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 402-07/18-01/02 URBROJ:2123/06-02-18-2 Velika Trnovitica, 05. travnja 2018.      Na temelju članka 1. Odluke o sufinanciranju premija osiguranja usjeva, KLASA: 402-07/18-01/02, URBROJ: 2123/06-02-18-1, Općinski načelnik raspisuje: J A V N I    P O Z I V za...

spacer