Daily Archives: ožujak 12, 2018

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica za period od 2017. – 2022. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti

Temeljem čl. 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17) Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Trnovitica, objavljuje nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Trnovitica za period od 2017. – 2022. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Javni uvid u nacrt Plana započinje 12. ožujka...

spacer