Monthly Archives: veljača 2018

Odluka o uporabi poslovnog prostora u Velikoj Trnovitici

Temeljem članka 6. Zakona i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN125/11, 164/15) i članka 7. Odluke o davanju u zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Velika trnovitica ( SL. Glasnik Općine Velika Trnovitica 08/15), a u svezi sa člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi, općinski...

spacer

JAVNI NATJEČAJ

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA, MANIFESTACIJA I AKTIVNOSTI OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA TRNOVITICA ZA 2018. GODINU Općina Velika Trnovitica raspisala je Javni natječaj za Udruge kako slijedi: 1. UDRUGE NA PODRUČJU KULTURE JAVNI NATJEČAJ -javne potrebe u kulturi-2018 2. MANIFESTACIJE POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA...

spacer