Monthly Archives: siječanj 2018

Poziv na testiranje za obavljanje poslova pročelnika/pročelnice

Na temelju čl. 22. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08), Povjerenstvo za provedbu oglasa za obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika Trnovitica, objavljuje POZIV  NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (pisano testiranje)   Poziv na testiranje

spacer

PRORAČUN U MALOM ZA 2018. GODINU

Dragi stanovnici Općine Velika Trnovitica, pred Vama se nalazi “Proračun u malom” Općine Velika Trnovitica  za 2018.godinu.  U ovom dokumentu smo na jednostavan i slikovit način prikazali najvažnije planirane godišnje prihode i primitke, te sve rashode i izdatke Općine. „ PRORAČUN U MALOM 2018.

spacer