Daily Archives: Travanj 4, 2017

Javni natječaj za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika Trnovitica na korištenje UdrugamaJavni natječaj za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika Trnovitica na korištenje Udrugama

              REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA                 OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:372-03/17-01/02 URBROJ:2123/06-02-17-4 Velika Trnovitica, 04. travnja 2017. godine Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o dodjeli općinskih prostora na korištenje udrugama na području Općine Velika Trnovitica („Službeni glasni, broj 01/17), općinski načelnik Općine Velika Trnovitica raspisuje...

spacer