Daily Archives: Travanj 3, 2017

Objava rezultata Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za programe/ projekte koje provode Udruge na području Općine Velika Trnovitica u 2017. godini

1. Odluka Povjerenstva o provedbi formalne provjere prijava Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnika o financiranju programa javnih potreba sredstvima proračuna Općine Velika Trnovitica (KLASA:402-03/16-01/01, URBROJ:2123/06-02-16-1 od 19....

spacer