Monthly Archives: Travanj 2017

Okrugli stol na temu „Nova poljoprivredna politika”,

Poštovani, Grad Grubišno Polje u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede organizira Okrugli stol na temu „Nova poljoprivredna politika” pa Vas molimo da obavijestite sve zainteresirane poljoprivrednike sa područja Vaše JLS da prisustvuju istom. Okrugli stol će se održati 26. travnja 2017. (srijeda) sa početkom u 18,00 sati u dvorani „Centra...

spacer

Javni natječaj za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika Trnovitica na korištenje UdrugamaJavni natječaj za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika Trnovitica na korištenje Udrugama

              REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA                 OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:372-03/17-01/02 URBROJ:2123/06-02-17-4 Velika Trnovitica, 04. travnja 2017. godine Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o dodjeli općinskih prostora na korištenje udrugama na području Općine Velika Trnovitica („Službeni glasni, broj 01/17), općinski načelnik Općine Velika Trnovitica raspisuje...

spacer

Objava rezultata Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za programe/ projekte koje provode Udruge na području Općine Velika Trnovitica u 2017. godini

1. Odluka Povjerenstva o provedbi formalne provjere prijava Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnika o financiranju programa javnih potreba sredstvima proračuna Općine Velika Trnovitica (KLASA:402-03/16-01/01, URBROJ:2123/06-02-16-1 od 19....

spacer